Stormberg group

ukusondelela ogwadule

I-Stormberg Group yahlukaniseke imikhakha emithathu eqopha umlando wokuguquleka kwenzeka ugwadule. Ama-sandstone aphansi e-Molteno Formation akhiwa imifula endaweni emanzi. Abonakala engamaqgumana ngaphansi kwe-Drakensberg futhi angabonwa ngokukhazimula okuhle. Lokhu kukhazimula kudalwa izinhlayiya ezincane i-quartz ezimbathisa zihlukanise ndawonye isihlabathi. Ngaphezu kwe-Molteno kune-Elliot Formation eyi-mudstone olubomvu enama-fossil okuqala ama-dinosaur, njenge-Melanorosaurus engamamitha ayishumi nambili ubude. 

Melanorosaurus

Source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Melanorosaurus#/media/File:Melanorosaurus_life_restoration_2018.jpg

GEM_KZNgeolclarenssandstone
Clarens sandstone, Royal Natal National Park

Izintaba ezimhlophe ezilenga ngokumangalisayo phakathi kwe-Drakensberg zakhiwe i-Clarens Formation sandstone. Iningi lama-sandstone abekeka njengezidulikazi endaweni ewugwadule. Imilobo yezinyawo zama-dinosaur ingatholakala kula matshe.

Trace fossils, ClarensCross bedding, Clarens
Trace fossils in Clarens formation

Cross bedding in Clarens formation

Sandstone (sedimentary)

Rivers and deserts

Stormberg Sandstone

These medium-grained sandstones form the white, often overhanging cliffs in the middle Drakensberg. The sand is mature (quartz-rich, relatively fine grained and well sorted) due to prolonged transport in a desert environment. This makes it different from the Natal group sandstone.